Informace pro zájemce o masérský kurz,
kteří jsou evidovaní na ÚP jako uchazeči o zaměstnání

     Od nového roku je v zákoně možnost tzv. zvolené rekvalifikace.
V praxi to znamená, že člověk, který má zájem o masérský kurz si může vybrat naše vzdělávací středisko,
a pokud bude dle ÚP splňovat podmínky, tak může kurz absolvovat u nás.
Kurz bude mít zaplacený v případě úspěšného ukončení kurzu.

Jediná změna u tohoto je, že v případě kurzů v rámci zvolené rekvalifikace, nemají uchazeči nárok na podporu při rekvalifikaci (tedy v případě, že již mají podporu vyčerpanou-tak jim nárok nevzniká; těm, kteří stále podporu mají, tak jedou normálně dál).

Kurzy zvolené rekvalifikace se schvalují jen uchazečům o zaměstnání (zájemcům, kteří práci mají atd. - těm ne).

V příloze je dokument, který vyplňuje uchazeč o zaměstnání.

Vyplněné formuláře potřebuje mít ÚP doložené nejpozději 14 dnů před plánovaným zahájením kurzu, aby byl čas na projednání požadavku komisí.
V případě, že bude rekvalifikace schválena, obdrží od ÚP uchazeč potvrzení pro nás o tom, že v případě úspěšného ukončení kurzu uhradí ÚP naši cenu.

Užitečný odkaz: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace (jsou zde všechny potřebné informace)

Příloha - formulář ke stažení: Zájem o zvolenou rekvalifikaci (soubor PDF)